Kontakt

Fakturačné údaje

Anna Chorvátová
Strelnica 1180/13
060 01 Kežmarok
IČO: 51483211
DIČ: 1083473237
neplatca DPH
Zapísaný v Živnostenskom registri OÚ Kežmarok
Číslo živnostenského registra: 730-16169
 
Číslo účtu: 5142820277/0900
IBAN: SK7709000000005142820277
SWIFT: GIBASKBX
 

Kontaktné údaje

Email: info@fancyandfolk.sk
Tel.: 0950 645 358

Najnovšie produkty